Hva betyr endringene i finansavtaleloven for deg som bedriftskunde?

Endringer i finansavtaleloven i Norge trådte i kraft 1. november 2009. Bakgrunnen er EUs betalingstjenestedirektiv som skal implementeres i EØS-området (EU, Norge, Liechtenstein og Island).

Det er bare lovens bestemmelser knyttet til innskuddsprodukter og betalingstjenester som er endret. Lån og kreditter er ikke berørt av endringene.

Hensikten med endringene er å: