Nordlandsbanken bedrift

Alle reise- og representasjonsutlegg, men også kjøp av smågaver, b